čepel katany - pojmy, které nejsou až tak běžné

-mumei

Výraz "mumei" v souvislosti s samurajskými meči označuje meč, u kterého není známý jeho původní vlastník nebo výrobce. Doslovně přeloženo z japonštiny znamená "bezejmenný" nebo "bezpochyby". Tyto meče mohou být historicky významné, ale jejich historie se ztratila nebo není známá. Mumei meče mohou být ceněné pro svou uměleckou hodnotu, technické zpracování nebo mystérium, které je obklopuje. Pro sběratele jsou mumei meče zajímavými objekty, které často přitahují pozornost díky své tajemné historii.

-iori-mune

Termín "iori-mune" se vztahuje k jednomu z typů tvarování hřbetu (mune) japonských mečů, jako je katana. "Iori-mune" je také známá jako "hira-mune" a označuje hřbet čepele, který je plochý nebo rovný, bez jakýchkoli výstupků nebo vybrání. Tento typ mune je charakteristický svou jednoduchostí a čistotou linie. Meče s iori-mune mají obvykle celkově jemnější vzhled, ačkoli tento styl může být kombinován s různými tvary čepele a různými typy ostří.

-deep koshizori

Termín "deep koshizori" popisuje určitý tvar zakřivení (sori) japonských mečů, jako je například katana. "Koshizori" se týká místa, kde je zakřivení největší, obvykle poblíž základny čepele. Pokud je toto zakřivení velmi výrazné nebo pronikavé, může se říkat "deep koshizori". Tento tvar zakřivení může mít vliv na chování meče při použití a na jeho výkonnost. Meče s deep koshizori mají obvykle větší akcent na řeznou sílu a účinnost při řezání, což je činí vhodnými pro určité bojové situace. Tyto meče mohou být také esteticky působivé, přičemž výrazné zakřivení čepele může přispět k jejich celkovému vzhledu.

-funbari

Termín "funbari" se používá v kontextu japonských mečů, jako je například katana, a označuje charakteristický tvar čepele. Funbari se vztahuje k postupnému rozšiřování čepele směrem od základny (nakago) k špičce (kissaki). To znamená, že čepel začíná u základny relativně úzká a postupně se zvětšuje směrem k špičce. Tento tvar umožňuje rovnoměrné rozložení hmotnosti čepele a přispívá k harmonickému pohybu meče při řezání. Funbari je jednou z estetických charakteristik japonských mečů a je často ceněn pro svou eleganci a funkčnost.

-ikubi-kissaki

Termín "ikubi-kissaki" se vztahuje k jednomu z typů tvarování špičky (kissaki) japonských mečů, jako je například katana. Doslovně přeloženo z japonštiny znamená "krční špička". Ikubi-kissaki má charakteristický tvar, který připomíná krk nebo šíji ptáka. Tento tvar špičky je krátký, silný a kulatý. Meče s ikubi-kissaki jsou spíše masivní a mají robustní vzhled. Tento typ tvarování byl obvyklý zejména u starších japonských mečů a může poskytovat určité výhody při použití v boji. Ikubi-kissaki je jednou z mnoha variací tvarů špiček, které se vyskytují u japonských mečů a přispívají k jejich estetice a funkčnosti.

-ubu-nakago

Termín "ubu nakago" se používá v kontextu japonských mečů, jako je například katana, a odkazuje se na původní, nedotčenou délku rukojeti meče. "Nakago" je část meče, která zasahuje do rukojeti a na kterou je upevněna rukojeť. Když se řekne, že meč má "ubu nakago", znamená to, že délka nakago nebyla zkrácena nebo pozměněna od doby jeho původního výrobu. Ubu nakago je ceněná vlastnost u historických japonských mečů, protože to naznačuje, že meč nebyl předmětem pozdějších úprav nebo oprav, což může ovlivnit jeho hodnotu a autenticitu. U historických sběratelských mečů může být přítomnost ubu nakago důležitým faktorem při hodnocení jejich autenticity a historické hodnoty.

-motohaba

"Motohaba" je termín používaný při popisu japonských mečů, zejména katan a dalších typů, a označuje šířku čepele u její základny. Jedná se o měření šířky čepele v nejširším bodě, který je obvykle blízko základny nebo k mateřské části (moto) meče. Motohaba je důležitým aspektem při hodnocení konstrukce meče a může ovlivnit jeho celkovou výkonnost a estetiku. Šířka čepele u základny může například ovlivnit stabilitu meče, jeho rovnováhu a schopnost přenášet sílu při řezání. Širší motohaba může přispět k větší síle a stabilitě, zatímco užší motohaba může vést k lehčímu a rychlejšímu meči.