Hamon - parciální kalení čepele

Hamon je označení pro dekorativní proužky či vzory na čepeli japonských nožů a mečů, jako jsou katany. Tato technika vytváří kontrastní linie na čepeli meče a je jedním z charakteristických prvků japonského mečířství. Hamon je výsledkem procesu diferenciálního kalení čepele.

Diferenciální kalení je technika, která spočívá v různém ochlazování různých částí čepele, čímž se vytváří rozdílná tvrdost a pružnost. Toho se dosahuje tím, že čepel je obalená vrstvou jílu s přesně definovanými tvary. Poté je čepel zahřáta na vysokou teplotu a rychle ochlazena. V důsledku rozdílného chladnutí vznikají různé struktury oceli v různých částech čepele.

Hamon je potom viditelným důsledkem této diferenciace v struktuře oceli. Tvar a vzor hamonu jsou ovlivněny mnoha faktory, včetně složení oceli, složení jílu, teploty a času kalení, a také techniky broušení a leštění po kalení.

Každý hamon je jedinečný a může být interpretován jako "duše" meče. Kromě estetického efektu má hamon také funkční účel, poskytující pevnost v místech, kde je to nezbytné, a zajišťující ostří meče. Hamon je tak jedním z hlavních prvků, který dělá japonské meče jako katanu tak jedinečnými a ceněnými uměleckými díly.