Horimono - rytí do čepele meče, nebo nože

Horimono je termín používaný pro označení různých ryteckých vzorů a výzdob na japonských mečích, včetně katan. Tyto výzdoby jsou ručně ryté do čepele meče a mají často symbolický nebo estetický význam. Horimono může být vyryto na různých částech čepele, jako jsou boční plochy (omote), hřbet čepele (ura) nebo na hřbetu s tělem meče (mune).

Motivy horimono jsou často inspirovány japonskou mytologií, historií, přírodou nebo náboženstvím. Například můžete najít různé druhy draků, bohů, květin, ptáků nebo geometrických vzorů. Každý vzor může mít svůj vlastní význam a symboliku.

V minulosti byly horimono často používány jako značky majetku nebo identifikace meče, ale dnes jsou především estetickým prvkem, který zdůrazňuje jedinečnost a uměleckou hodnotu meče. Horimono jsou obvykle vyřezávány ručně mistrovskými umělci s dlouholetými zkušenostmi v umění ryteckého řemesla.

Každé horimono je jedinečný a přispívá k celkové estetice meče. Jejich přítomnost na meči může také ovlivnit jeho hodnotu a cenu. Horimono jsou jedním z mnoha aspektů, které dělají japonské meče tak fascinujícími a ceněnými uměleckými díly.