Iaido - nácvik bojových technik

Iaido (居合道) je tradiční japonské bojové umění, které se zaměřuje na nácvik bojových technik s bokkenem (dřevěný meč), nebo iaito (tupý tréninkový meč). Cvičenci iaida se učí provádět precizní a efektivní pohyby a seky s méně nebezpečným (tupým) mečem. Trénují také, jak vytáhnout meč ze sayi (pochvy), tak i jak ho zase vrátit zpět.
Hlavním cílem iaida je dosáhnout stavu "mushin" (無心), což v překladu znamená "prázdnou mysl". Tím se rozumí stav úplného soustředění, kdy cvičenec jedná s okamžitou a bezprostřední reakcí na každou situaci. Cvičenec se snaží odstranit jakékoli myšlenky na minulost nebo budoucnost a soustředit se pouze na přítomný okamžik.
Průběh tréninku iaida je obvykle strukturovaný a skládá se z různých kata (předem stanovených sestav - forem), které cvičenec procvičuje proti imaginárním protivníkům. Kata jsou navržené tak, aby cvičencům umožnily zlepšit techniku, postoj a pohyb meče v různých situacích. Tyto kata mohou být zjednodušené nebo velmi komplexní a mohou zahrnovat různé útoky a obrany.
Kromě fyzického tréninku hraje i mentální aspekt důležitou roli v iaidu. Cvičenci se učí sebekázeň, sebeovládání a respekt k ostatním. Zároveň je důležité chápat filozofii a etiku samurajů, které jsou pevně spojeny s iaido.
Iaido je také vnímáno jako forma meditace a cesta osobního rozvoje. Cvičenci se učí vyrovnávat stresové situace, zvládat strach a dosahovat harmonie mezi tělem,myslí a duší.
Iaido není pouze bojovým uměním, ale také kulturním dědictvím Japonska. Cvičenci iaido mohou dosahovat různých stupňů mistrovství, které jsou reprezentovány černými pásy (dan) udělovanými instruktory. Nicméně, iaido není soutěžním sportem, a jeho cílem je dosáhnout dokonalosti techniky a porozumění samurajským tradicím.