Historie samurajské tradice

Samurajská kultura byla hluboce zakotvena v japonské historii a tradici a ovlivnila mnoho aspektů japonské společnosti. Vyvinula se v Japonsku během období Kamakura (1185-1333) a trvala až do konce období Edo (1603-1867).


V této době se samurajové stali důležitou silou v japonské společnosti. Byli to válečníci, kteří bojovali pro své daimyó - japonské feudální pány. V období Kamakura se samurajové stali nejvýznamnějšími silami v Japonsku a začali hrát důležitou roli v japonské politice a kultuře.

Samurajové byli vyzbrojeni meči a zdatně ovládali bojová umění jako kendo, iaidó a boj s kopím. Tyto dovednosti byly nezbytné v bojových situacích a zároveň se staly součástí samurajské kultury a způsobu života.

Samurajská kultura byla také silně ovlivněna konfuciánskými myšlenkami, které se v té době staly důležitou filozofií v Japonsku. Konfuciánské ideály o spravedlnosti, loajalitě a morální zásadovosti se staly základem samurajské etiky. Tato etika se projevovala v různých aspektech samurajského života, jako je například bushidó - samurajský způsob života, který klade důraz právě na tyto hodnoty.

samuraj bushido nozeakatanycz


Další významnou součástí samurajské kultury byla jejich výzbroj a zbroj. Meče byly považovány za symbol samurajského statutu a mnoho mečů bylo vyráběno s vysokou precizností a velkou péčí. Kromě toho se samurajové často oblékali do jinbaori, což jsou barvené pláště ozdobené rodovými značkami a symboly.

V období Edo se samurajská kultura stala stále více formalizovanou a byla významně ovlivněna Tokugawským šogunátem, který nastolil mír v Japonsku a omezil aktivitu samurajů.