Seppuku - rituální sebevražda

Seppuku, také známé jako harakiri -  je rituální sebevražda, kterou prováděli samurajové a mnoho jiných lidí v Japonsku. Seppuku bylo považováno za čestný způsob sebevraždy, který umožňoval jednotlivcům zachovat svou důstojnost a čest. Provádělo se typicky tak, že osoba si připravila speciální rituální prostor, kde předstoupila před svého pána nebo nadřízeného a s ním se rozloučila. Poté si osoba vytáhla krátký meč (tantonebo wakizashi) a s ním si prořízla břicho, čímž si způsobila smrt. Následně byl tělo zpravidla odneseno a pohřbeno v zahradě nebo na jiném posvátném místě.

Japonská seppuku

Seppuku bylo považováno za velmi vážný a respektovaný akt, který se používal především jako způsob sebeobrany před ztrátou tváře a důstojnosti, v případě, že jedinec selhal v nějaké důležité úloze nebo selhal v čestném závazku. V některých případech bylo seppuku nařízeno jako trest za narušení disciplíny nebo za nějaký jiný prohřešek. I když bylo seppuku v Japonsku zakázáno v roce 1873, jeho tradice stále přetrvává jako součást japonské historie a kultury.